Úvod

Dobrý den Vážení příznivci opravy varhan a mecenáši,

Chtěl bych Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za veškerou podporu a pomoc při opravě varhan v janovském kostele. Vždyť nakonec se podařila celá částka opravy varhan v hodnotě 841 tisíc Kč nashromáždit a výsledkem je i dokončená tabule, kde již každá píšťala má svého mecenáše, kterých je nakonec 154. Tento seznam mecenášů bude osazen na kůru kostela na zadní části varhan.

Celá oprava byla náročná po všech stránkách, technicky, časově i finančně. Ale dobré dílo se povedlo a velkým poděkováním bylo žehnání varhan a restaurovaného oltáře, kde jsme se společně sešli s panem biskupem Josefem Kajnkem na slavnostní bohoslužbě, kde varhany zazněly v celé své kráse a síle. Byl nás plný kostel i při slavnostním koncertu, kdy pan organolog Václav Uhlíř společně se zpěvačkou paní Hanou Medkovou byl velkým svátkem a kostelem se linuly tóny a zpěv slavných skladeb s pohledem na zrestaurovaný oltář, který je výsledkem cílené práce, která přinesla svoje ovoce v tom nejlepším světle.

Nebylo v mých silách se s Vámi všemi osobně setkat a poděkovat, protože příprava a průběh celého dne byl opravdu náročný, tak činím aspoň touto cestou a všem Vám popřát, abychom se v kostele společně scházeli při dalších koncertech, které nás budou hřát u srdce i na duši.

V těchto dnech ještě došlo k tzv. učesání varhan, kde se vše ještě jednou zkontrolovalo a proběhla kolaudace opraveného nástroje.

Závěrem chci poděkovat pánům varhanářům Červenkovým za precizní práci, panu Marešovi za nádherně provedenou renovaci varhanní skříně, panu organologu Uhlíři za čas a um, který věnoval varhanám a byl u všeho důležitého, panu Hanušovi z Vrchlabí, který byl u rozpisu píšťal a byl příjemným společníkem a překvapením na koncertu, panu Koryťákovi z Červené Vody za zajištění webových stránek, panu faráři Benešovi za podporu, který se bohužel již ale dokončení nedožil, panu faráři Zdenku Machovi za pomoc, bez které by celá oprava varhan nebyla možná pokračovat včetně opravy oltáře, panu Látalovi a jeho týmu za renovaci oltáře, Míru Kovářovi a Anetcce za provedení opravy lavic, obci Janov za podporu, Jaromíru Drábkovi za přípravu všech dotací, mé rodině, která celé tři roky, kdy jsem volný čas rozděloval mezi ně a varhany a mecenášům, kteří jsou posledním a velmi důležitým dílem celé této mozaiky. Nakonec všem těm, kteří se podíleli vlastníma rukama na všem, co bylo potřeba. Vám všem veliké díky.

Luboš Jiskra